Etablererveiledningstjenesten Ringeriksregionen

Alt du trenger for å
starte egen bedrift!

VÅRE TJENESTER
Christian Berg og Per Erik Henriksen - Etablererveiledningstjenesten Rådgivere
Foto: Elin Harstad Iversen / Ringerikes Blad.

Etablererveiledningstjenesten Ringeriksregionen hjelper deg med å starte og komme i gang med din virksomhet.

Har du en drøm eller en idé om å starte egen virksomhet er du alltid velkommen til oss for å fortelle om den.

Har du kommet litt lengre i prosessen og er klar for å starte din egen virksomhet diskuterer vi gjerne potensielle muligheter og utfordringer med deg.

Har du allerede startet opp, kanskje drevet virksomheten i to-tre år, men sliter med å komme ordentlig i gang? Eller du har kanskje fått så mye å gjøre at du trenger hjelp til å oppskalere virksomheten din? Vi hjelper deg gjerne da også.

Etablerertjenesten i Søndre Viken er klare for å hjelpe deg!
Etablerertjenesten i Søndre Viken

Alt du trenger for å starte egen bedrift!

Etablerertjenesten Søndre Viken hjelper deg med å starte og komme i gang med din virksomhet.
Har du en drøm eller en idé om å starte egen virksomhet er du alltid velkommen til oss for å fortelle om den. Har du kommet litt lengre i prosessen og er klar for å starte din egen virksomhet diskuterer vi gjerne potensielle muligheter og utfordringer med deg.

VÅRE TJENESTER
Etablerertjeneste hjelper med din bedrift
EtablerertjenesteN i Søndre Viken

Går du med tanker om å etablere egen bedrift?

Etablerertjenesten i Søndre Viken er et tilbud til deg som skal starte, eller nettopp har startet en næringsvirksomhet, og skal drive næringsvirksomhet i kommunene Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler og Sarpsborg. Tilbudet er gratis for etablerere i regionen.

LES MER OM OSS
Etablerertjenesten i Søndre Viken
Etablerertjenesten i Søndre Viken

Induviduell rådgivning helt gratis!

Vi tilbyr individuell rådgivning og veiledning til etablerere både før, under og etter oppstart, holder flere kurs i hvordan etablere egen bedrift, gir næringsfaglige vurderinger til de som har behov for det, samt nettverksbygging og inspirasjon, alt helt kostnadsfritt.

GRATIS KURS

Har du allerede startet opp, kanskje drevet virksomheten i to-tre år, men sliter med å komme ordentlig i gang? Eller du har kanskje fått så mye å gjøre at du trenger hjelp til å oppskalere virksomheten din? Vi hjelper deg gjerne da også.

150+

Etableringer

8 års

Erfaring med etablererkurs

50+

Etableringer i 2022

Våre kurs

Fra kontoret vårt i LUNA ved USN, Bredalsveien 16b i Hønefoss, betjener vi de fem kommunene Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Ringerike.
Kursene våre arrangeres i hele regionen, alt etter antall deltakere.

SE ALLE KURS

Behold stønad fra NAV mens du starter egen virksomhet

Mottar du dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) eller overgangsstønad kan du få beholde stønaden mens du etablerer egen virksomhet.

LES MER
Nav støtte